Slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku 2022, podľa očakávania, spomalila tempo rastu na +1,1% medziročne. Išlo o najpomalší rast za takmer dva roky. Nejde však o prekvapenie a to vzhľadom najmä na okolnosti v ktorých sa nachádzame – nie celkom ideálna situácia u našich obchodných partnerov, či vysoké ceny komodít. Medzi-kvartálny rast bol na úrovni +0,3% a Slovensko sa tak naďalej vyhýba recesii, čo sa nedá povedať o všetkých európskych krajinách.

Z pohľadu štruktúry ťahal rast domáci dopyt, najmä spotreba domácností a investície. Spotreba domácností odolávala zatiaľ aj napriek vysokej inflácii. Obyvateľstvo zrejme zvýšilo výdavky a to najmä kvôli post-pandemickému uvoľneniu. Inflácia by však snáď už mala začať od druhej polovice roka zmierňovať. Hrubé investície boli najvyššie za ostatné tri roky a pripísali si dvojciferný rast 10%. Podniky zrejme boli motivované aj snahou o zavádzanie energeticky úspornejších technológií. Zahraničný dopyt sa zvýšil medziročne o 2,6% avšak vyššie tempo rastu dovozu spôsobilo negatívny dopad čistého exportu na HDP.

Z hľadiska jednotlivých odvetví potiahlo ekonomiku v Q4 2022 podľa štatistikov najmä obchod a doprava. Priemysel ako celok pritom medziročne mierne klesol, a to aj napriek dvojcifernému rastu dôležitých odvetví výroby dopravných prostriedkov a kovov v závere roka. Časť priemyslu v závere roka pravdepodobne optimalizovala náklady a utlmila kvôli vyšším cenám energií svoju činnosť. S príchodom teplejších mesiacov a nižšími cenami ju však pravdepodobne znova oživia. Dovtedy však pravdepodobne môžeme v úvode roka vidieť volatilnejšie (a možno menej priaznivé) ekonomické výsledky (možno už za Q1 2023).

Celkovo však, vzhľadom na okolnosti, nie sú ekonomické výsledky zlé. Za celý rok 2022 ekonomika vzrástla o 1,7% medziročne a počet pracujúcich bol medziročne vyšší tiež o 1,7%. Ekonomika ustála vysoké ceny energií počas zimy aj vďaka európskym a domácim opatreniam bez nutnosti drastického a núteného „vypínania“. V strednodobom horizonte však bude určite potrebné posilniť konkurencieschopnosť domácej ekonomiky, aby bola aj naďalej schopná odolávať vonkajším výkyvom. Úzka spolupráca s ostatnými partnermi v rámci EU27, preto bude absolútne nevyhnutná.

Marek Gábriš, analytik ČSOB