Bilancia zahraničného obchodu v októbri príjemne prekvapila, keď len druhýkrát v priebehu tohto roka zaznamenala prebytok. Už horšie vyznievajú októbrové čísla pri pohľade na obrat v zahraničnom obchode. Do prebytku zahraničnému obchodu pomohla najmä cenová korekcia pri dovoze energetických surovín, ktorá sa prejavila na nižších nominálnych dovozoch. Dovozy však znižovali aj klesajúce investičné dovozy, či dovozy materiálu do produkcie v automobilovom, prípadne strojárskom priemysle. Nižšie dovozy tak viac ako plne kompenzovali pokles na strane vývozov. Medziročne si síce nominálne vývozy stále držia dvojcifernú dynamiku rastu, avšak po dvoch mesiacoch sme v októbri najskôr opäť pozorovali ľahký pokles reálnych vývozov. Vývozy pritom ťahala (medzimesačne) nadol najmä jeho kľúčová kategória strojov a prepravných zariadení. 

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v októbri prevýšil objem dovozov o 200 mil. EUR. V porovnaní s minuloročným októbrom bol však prebytok zahraničného obchodu len niečo viac ako polovičný. Štatistický úrad zároveň zhoršil bilanciu za prvých 9 mesiacov roka o 255 mil. EUR. 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa tak v októbri prehĺbil z revidovaných 2,4% HDP na 2,6% HDP, vyšší bol pritom naposledy ešte v roku 2006.

Objem vývozov sa v októbri v porovnaní so septembrom znížil o 0,4% (sezónne očistené). Dynamika jeho medziročného rastu sa spomalila z 27,4% na 18,3%. A aj keď sa medziročný rast exportných cien v októbri ďalej spomaľoval (na 18,8%), v reálnom vyjadrení už vývozy najskôr opäť nerástli. Pod októbrový (medzimesačný) pokles sa podpísala najmä kľúčová kategória slovenských vývozov – preprava strojov a prepravných zariadení. Tak ako ukazovali aj čísla priemyslu, kondícia slovenských strojárov i automobiliek sa v októbri zhoršila, čo sa prejavilo aj na ich nižších vývozoch. V medziročnom porovnaní napriek tomu vývozy strojov a áut rástli o 21,6% a pomerne silný medziročný rast najskôr vykazovali aj v reálnom vyjadrení. Dynamika ich (nominálneho) medziročného rastu sa ale predsa len spomalila zo septembrových 31,7%.

Zahraničnému obchodu tak do prebytku pomohli najmä nižšie nominálne dovozy. Tie sa v októbri medzimesačne znížili až o 4,2% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 32,7% na 21,6%. Za nižšími nominálnymi dovozmi je potrebné hľadať najmä korekciu cien energetických surovín na trhoch. Dovozy mazív a palív sa v porovnaní so septembrom (po zohľadnení sezóny) znížili o približne desatinu a dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 93,2% na 44,6%. V októbri však pomerne významne klesali aj dovozy v kategórií strojov a prepravných zariadení, kde sa miešajú investičné dovozy i dovozy materiálu do výroby (najmä v automobilovom priemysel). Pokles ani jedného nie je dobrou správou pre ekonomiku. V medziročnom porovnaní však, i vďaka cenovým vplyvom, ostávali dovozy i v tejto kategórií vyššie o 18,2% (v septembri medziročne rástli o 34,0%).

Výhľad: Bilancia zahraničného obchodu by sa mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel (v automobilovom priemysle). Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili (v porovnaní s jarou), avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v závere tohto a v budúcom roku. Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy. Na prelome rokov pravdepodobne okreše vývozy aj oslabený externý dopyt (v dôsledku energetickej krízy v Európe), či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetvi (kovy, chémia). Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu sa v posledných dvoch mesiacoch roka vráti do deficitu a deficitná ostane aj počas väčšiny mesiacov budúceho roka.  

Ľubomír Koršňák, ekonóm UniCredit Bank Czech republic and Slovakia