Sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s je známa na celom svete. Jej prevádzky majú na starosti takzvaní franšízanti, teda podnikatelia, ktorí svoju pobočku prevádzkujú na základe licencie od majiteľov danej značky. Dve zo slovenských prevádzok má na starosti aj Andrej Barčák, s ktorým sa portál Finsider o tomto biznise rozprával.


Prvú z nich preberal v novembri 2020 v bratislavskom Auparku. Po niekoľkých mesiacoch dostal ponuku viesť aj pobočku v novej autobusovej stanici Nivy. Podľa jeho slov nie sú vstupné náklady pri získavaní licencie vôbec malé. Návratnosť investície pritom závisí od mnohých okolností.

„Rozhoduje aj vek prevádzky a miera potrebných investícií, nastavenie vnútorných procesov a stratégie,“ hovorí pre Finsider s tým, že si však v slovenskom gastro sektore nedokáže predstaviť lepšiu investíciu ako franšízu.

Čo je to franšíza?

Jednoducho povedané, majiteľ obchodnej značky, v našom prípade McDonald’s, poskytne franšízantovi, teda prevádzkovateľovi, svoje know-how, technológie, procesy, sieť dodávateľov a v neposlednom rade marketingovú stratégiu. Franšízant tak ihneď získa zázemie a infraštruktúru silného partnera, ktorú by sám inak musel roky budovať bez akejkoľvek záruky na úspech a za cenu vysokých investícií.

Kde treba začať, ak si chce niekto otvoriť franšízu a čo všetko na to potrebuje?

Na základe vlastnej skúsenosti môžem povedať, že koncept franšízy je tá správna cesta. V rozhodovaní u mňa hralo role niekoľko faktorov. Prechádzal som z korporátneho prostredia do neznámej úlohy podnikateľa a tiež vzhľadom na môj pokročilejší vek som nemal čas budovať spoločnosť od základov. Dôchodok je už predsa len za dverami. Následne je potrebné vybrať si odbor podnikania a keďže v mojom prípade som sa chcel venovať gastru, McDonald’s bola jediná rozumná voľba. V neposlednom rade si musíte zaistiť vlastný kapitál na investície, prevádzku a naplánovať víziu svojej spoločnosti v rámci získanej licencie.

Potrebuje podnikateľ aj nejaké školenia alebo špeciálne vzdelanie?

Školenie a špeciálne vzdelanie sú pre získanie licencie McDonald’s bezpochyby nevyhnutné, sú  kľúčom k úspechu a prebiehajú súbežne. Ak záujemca o licenciu úspešne absolvuje prvé kolá výberového procesu, nastupuje na ročné praktické školenie priamo v prevádzke reštaurácie, ktoré je doplnené o vzdelanie formou absolvovania špecializovaných kurzov so zameraním na prácu s ľuďmi a ekonomikou prevádzky.

Stačí mať živnosť alebo je potrebné založiť si firmu?

Založiť si právny subjekt patrí k prevádzkovaniu akéhokoľvek subjektu, pričom  postačia aj voľné živnosti, ktoré sú k dispozícii v obchodnom registri. Prevádzka franšízy je komplexná záležitosť a bez účtovných, mzdových alebo právnych služieb sa podnikateľ nezaobíde. Rovnako ako v inom odbore podnikania stredne veľkej spoločnosti.

Aké sú vstupné náklady?

Vstupné náklady nie sú vôbec malé, ale plne zodpovedajú hodnote, ktorú franšízant získa. Môže sa spoľahnúť na silu partnera a dnešná neľahká doba tento fakt iba podčiarkuje. Nedokážem si predstaviť na Slovensku lepšiu investíciu, ak hovoríme o franšízach v gastro sektore.

Franšíza
Interiér jednej z pobočiek McDonald’s v Bratislave. (zdroj foto: McDonald’s)

Aký podiel zo zisku si berie značka?

Vyššie uvedené know-how a výhody nie sú samozrejme zadarmo. Licenčný partner odvádza podiel z obratu a jeho výška je nastavená tak, aby spoločnosť mohla stabilne rásť a podporovať franšízantov v celom systéme. Teda po zaplatení všetkých poplatkov a úverov, aby mohol podnikateľ generovať adekvátny zisk na ďalšie investície do reštaurácie a hlavne do zamestnancov.

Po akom dlhom čase sa franšíza môže dostať do zisku?

Na prevádzku reštaurácie má vplyv mnoho rôznych faktorov. Jednoznačne je to poloha, či sa jedná o reštauráciu v obchodnom centre alebo samostatne stojaca reštaurácia vybavená službou McDrive. Rozhoduje aj vek prevádzky a miera potrebných investícií, nastavenie vnútorných procesov a stratégie. Kedy sa môže dostať franšíza do zisku? Na to  sa nedá jednoznačne odpovedať. Je to individuálne, no istotou je, že návratnosť investície zodpovedá sile značky a je teda skôr vylúčené, že by sa investície nevrátili v určitom horizonte.

Má franšíza aj nejaké špecifické problémy?

Nenazval by som to problémy, ale skôr výzvy a jednoznačne by som vypichol jedno slovo. Zodpovednosť. Zodpovednosť voči značke, zodpovednosť voči zamestnancom a dodávateľom. Je potrebné si uvedomiť, že nereprezentujete iba svoje podnikanie, ale hlavne celú značku. Jedno fatálne pochybenie nepoškodí len vás samotného, ale aj kolegov franšízantov a celkové vnímanie značky McDonald’s na trhu. Preto je potrebné pristupovať ku všetkým rozhodnutiam veľmi zodpovedne.

Ako sa darí franšízam na Slovensku?

Netrúfam si hodnotiť konkurenciu, či iné franšízy z iného sektoru. Ak by som ale hovoril za seba, tak sme silná organizácia a snažíme sa budovať dobré meno partnera, ktorého reprezentujeme. V segmente rýchleho občerstvenia na Slovensku je McDonald’s lídrom nielen ako zamestnávateľ s počtom zamestnancov a ponuky stabilných pracovných miest,  ale aj ako spoločnosť so zodpovedným prístupom či podielom na trhu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)