Ceny nehnuteľností na bývanie vlani vzrástli v porovnaní s rokom 2019 o 11,9 percenta. Cena za jeden štvorcový meter sa tak zvýšila o takmer 190 eur. To znamená, že byt s rozlohou 80 štvorcových metrov vlani zdražel priemerne o 15 200 eur.


Vlani tak priemerná cena za jeden štvorcový meter nehnuteľností dosiahla 1 762 eur. V prípade bytov je priemerná cena 2 052 eur a pri domoch je priemerná cena 1 316 eur.

Podľa Národnej banky Slovenska k takémuto výraznému rastu prišlo paradoxne v roku, v ktorom sme zaznamenali doteraz najväčší prepad hospodárstva. Nešlo však o štrukturálny problém ekonomiky, ale prepad spôsobili výlučne vonkajšie vplyvy. „Krátke uvoľnenie situácie v priebehu 3. štvrťroku ukázalo, že ekonomické fundamenty majú schopnosť vracať sa veľmi rýchlo k predkrízovému normálu. Túto skutočnosť brali do úvahy aj domácnosti aktívne na realitnom trhu,“ uviedli analytici NBS v rýchlom komentári.

Bratislava vedie pred Košicami o vyše tisíc eur

Naďalej sú nehnuteľnosti s náskokom najdrahšie v Bratislavskom kraji. Tu musia záujemcovia o bývanie zaplatiť priemerne za jeden štvorcový meter 2 333 eur. V druhom, Košickom kraji, sú priemerné ceny o vyše tisícku nižšie. Najlacnejšie sú nehnuteľnosti v Nitrianskom kraji. Tu vyjde jeden štvorcový meter priemerne 951 eur. Priemerná cena pod tisíc eur je aj v Banskobystrickom kraji.

„Vývoj v jednotlivých krajoch je však veľmi heterogénny. Zhoršenie súčasného stavu pozorujeme v Bratislavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji sa dostupnosť bývania mierne zlepšila,“ uviedla NBS v rýchlom komentári. Podľa NBS naďalej platí, že dostupnosť bývania je najhoršia v Žilinskom a Košickom kraji.

V štvrtom štvrťroku minulého roku pritom vzrástli hodnoty kompozitných indexov. Tie porovnávajú vývoj cien nehnuteľností s vývojom ich základných teoretických fundamentov. Vďaka tomu NBS zisťuje, aký vplyv majú ceny nehnuteľností na finančnú a ekonomickú stabilitu.

Ak nehnuteľnosti ešte zdražejú, môže prísť bublina

Aktuálne sa hodnota kompozitného indexu nachádza v rizikovej fáze. Ak by ešte vzrástol, kompozitný index by už signalizoval bublinu. „Hodnoty kompozitných indexov v 4. štvrťroku 2020 vzrástli oproti predchádzajúcemu, pokojnejšiemu štvrťroku. Optimistický 3. štvrťrok 2020 po odznení prvej vlny pandémie a protipandemických opatrení priniesol korekciu vysokých hodnôt kompozitného indexu,“ uviedla centrálna banka.

Vývoj vo 4. štvrťroku podľa NBS v mnohom pripomína prvú polovicu roka 2020. „Reštriktívne opatrenia majú negatívny vplyv na trh práce, zatiaľ čo ceny nehnuteľností udržujú rovnaké medzikvartálne tempo rastu. Hodnota indexu rastie predovšetkým pod vplyvom podielu ceny k nájomnému,“ tvrdí NBS.

Ceny bytov rýchlo rastú. Realitný trh sa blíži k bubline

Nájomné pritom v poslednom období klesá. Na konci minulého roku pokleslo oproti tretiemu kvartálu o šesť percent. Čím je nájomné bývanie lacnejšie, tým je relatívna cena bývania vo vlastnej nehnuteľnosti vyššia. Medziročne pritom nájomné pokleslo až o 17 percent.