Od januára budúceho roku budú môcť investori vybrať peniaze z podielových fondov bez toho, aby museli z dosiahnutého výnosu platiť daň z príjmov. Na oslobodenie od dane bude potrebné, aby peniaze v podielových fondoch mali vložené minimálne tri roky. Podielové fondy tak získajú podobné zvýhodnenie, aké dnes majú ETF fondy.

ETF budú aj naďalej v miernej výhode. Pri nich bude stále platiť, že daň netreba platiť v prípade, ak v nich investor mal peniaze vložené aspoň jeden rok. ETF ťažia z toho, že ide o cenné papiere, ktoré sú obchodované na burze. A podľa zákona o dani z príjmov sú výnosy z takýchto cenných papierov oslobodené od dane, ak ich niekto vlastnil najmenej jeden rok. Rovnako sú na tom aj priame investície do akcií.

V podielových fondoch bude treba peniaze držať minimálne tri roky. To by nemalo byť zásadnou nevýhodou, pretože predovšetkým akciové fondy majú minimálny odporúčaný investičný horizont päť a viac rokov. Trojročný časový test na oslobodenie od dane by tak mohol motivovať investorov k tomu, aby svoje peniaze z fondov nevyberali predčasne.

Investori na oslobodenie od dane nečakajú

Nové pravidlá zdaňovania sa nebudú týkať len nových investícií, ale budú sa vzťahovať aj na súčasné investície. Ak niekto bude chcieť od 1. januára 2024 vybrať peniaze z podielového fondu, bude sa hľadieť na to, ako dlho tu peniaze mal zainvestované. V prípade, že to bolo minimálne tri roky, nebude musieť zaplatiť daň.

Najmä pri vyšších investíciách to môže znamenať úsporu v tisícoch eur. Napríklad ak niekto pred 15 rokmi investoval 20-tisíc eur, pri priemernom ročnom zhodnotení vo výške šiestich percent, zarobil na úrokoch 29 082 eur. Ak svoje peniaze z fondu vyberie teraz, výnos vo výške 29-tisíc eur musí zdaniť 19 % daňou. Štátu by tak mal zaplatiť 5 526 eur. V prípade, že počká do januára, nebude musieť platiť žiadnu daň a zarobí v čistom výrazne viac peňazí ako v súčasnosti.

Investorom sa preto s výberom peňazí oplatí počkať do januára 2024, no väčšina ľudí to nerobí. Finsider oslovil viaceré správcovské spoločnosti, ktoré potvrdili, že od schválenia novely zákona koncom júna nezaznamenali zmenu správania investorov. „Výbery sa v posledných troch mesiacoch vyvíjajú porovnateľne s prvou polovicou roka. Jedným z dôvodov môže byť hypotéza, že väčšina investorov daňovú novinku súvisiacu s podielovými fondami ešte nezaznamenala,“ uviedol vedúci oddelenia produkt manažmentu spoločnosti Tatra Asset Management Martin Smrek.

Aj výkonný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností Roman Vlček vraví, že investori s výbermi nevyčkávajú. „Pripisujem to tomu, že správanie investorov je podmienené viacerými faktormi, kde dominuje ich finančná situácia a schopnosť tvoriť úspory a takisto vývoj na kapitálových trhoch. Daňové aspekty sú samozrejme tiež jedným z faktorov rozhodovania,“ vraví. R. Vlček predpokladá, že zmenu v zdaňovaní výnosov z podielových listov začnú investori viac registrovať až v roku 2024.

Aj štatistické údaje Slovenskej asociácie správcovských spoločností nasvedčujú tomu, že investori nečakajú s výberom peňazí na január. Priemerné mesačné redemácie na Slovensku v rokoch 2020 až 2022 sa pohybovali na úrovni okolo 180 miliónov eur. Od začiatku júla do polovice októbra 2023 bol tento priemerne približne 186 miliónov eur.

Daňové zvýhodnenie môže pritiahnuť do podielových fondov nových investorov

Oslobodenie od dane z podielových fondov môže tento druh investovania výrazne zatraktívniť. Podielové fondy sa totiž v posledných rokoch dostávali do úzadia ETF. Sprostredkovatelia ich často ponúkali svojim klientom namiesto podielových fondov a jedným z dôvodov bolo práve daňové zvýhodnenie. Aj v prípade, že by podielový fond a ETF zarábal rovnako, vďaka daňovému zvýhodneniu by investor v ETF zarobil v čistom viac.

Daňové zvýhodnenie môže prilákať do podielových fondov aj ľudí, ktorí doteraz neinvestovali. Keďže podielové fondy ponúkajú často banky, ktoré klienti poznajú, sú to pre nich dôveryhodnejšie spoločnosti ako zahraničné firmy, ktoré núkajú ETF fondy. Predovšetkým konzervatívnejší klienti budú radšej investovať cez svoju banku, ako keby mali peniaze zveriť zahraničnému brokerovi.

V minulosti správcovské spoločnosti vnímali nastavenie zdaňovania ako nespravodlivé a poukazovali na to, že podielové fondy sú v daňovej nevýhode v porovnaní s ETF neprávom. Pre investora bola jedno, či investoval do podielového fondu alebo ETF, ide o veľmi podobné produkty. Preto sa správcovským spoločnostiam nepáčilo, že výnosy z jednej investície treba zdaňovať, kým tá druhá je od daní oslobodená.

Aj keď daňové zvýhodnenie nemusí zostať navždy, v prípade, že by štát chcel znovu zaviesť dane z podielových fondov, investori budú mať čas na to, aby sa na takýto krok pripravili. Ešte pred účinnosťou tejto zmeny by mohli všetky svoje peniaze z podielového fondu vybrať a následne ich znovu investovať. Vďaka tomu by nemuseli zdaňovať výnos, ktorý dovtedy dosiahli a daň by neskôr pri výbere platili len z nových ziskov.