Milionári na Slovensku a v Česku začínajú čoraz viac zarábať na investíciách. V poslednom roku predstavovalo investovanie hlavný zdroj zhodnocovania ich majetku. Donedávna pritom svoj majetok zveľaďovali najmä podnikaním. Vyplýva to z prieskumu J&T Banka Wealth Report.


Podobne ako minulý rok, aj teraz dôverujú bohatí ľudia najmä akciám. Takmer polovica slovenských dolárových milionárov a vyše štvrtina českých od nich očakáva potenciál najvyššieho zhodnotenia. Milionári veria akciám napriek tomu, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy o tom, že akcie sú v súčasnosti drahé. Podľa J&T Banky bohatí ľudia „vnímajú bezprecedentnú menovú a fiškálnu podporu, špeciálne v Spojených štátoch, ako faktory, ktoré by mali znamenať pokračovanie rely.“

Akcií sa držia aj preto, lebo nevidia inú alternatívu. „Jednoducho v čase finančnej represie, záporných reálnych úrokových sadzieb a tolerancie vyššej inflácie centrálnymi bankami sú akcie to najlepšie miesto, kde mať zainvestovaný kapitál,“ tvrdí J&T Banka.

Milionári považujú nehnuteľnosti za ochranu pred infláciou

Milionárom dodáva nádej v ďalší rast akcií aj rýchle oživovanie globálnej ekonomiky, ktoré prichádza s uvoľňovaním protipandemických reštrikcií. Ľudia míňajú peniaze, ktoré ušetrili počas krízy, zvyšuje sa aj investičná aktivita. Vďaka tomu rastú firemné zisky. Naopak nové varianty koronavírusu boháči vnímajú len ako dočasné prekážky rastu akcií.

Bohatí ľudia naďalej veria aj stavebným pozemkom a rezidenčným nehnuteľnostiam. Tým prajú nízke úrokové sadzby a milionári ich považujú aj za ochranu proti inflácii. Pre lockdowny sa v poslednom čase vytvoril aj dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach. Pri stavebných pozemkoch zase platí, že ich je čoraz menej. To môže mať vplyv na ďalší rast ich cien.

Milionári sa naopak odvracajú od zlata. V porovnaní s minulým rokom mu verí o osem percentuálnych bodov menej boháčov. „Stojí za tým rast cien rizikových aktív na čele s akciami či private equity a zvýšená ochota investorov podstupovať riziko pri cyklickom oživovaní globálnej ekonomiky a zlepšovaní jej fundamentov,“ vysvetľuje J&T Banka. Okrem toho zlatu začínajú konkurovať kryptomeny, ktoré niektorí označujú ako „novodobé zlato“.

„Kryptomenám sú naklonení viac mladí investori než tí starší a je potrebné povedať, že sú stále len doplnkom ich investičného portfólia,“ tvrdí riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková. Napriek nárastu dôvery investuje do kryptomien len 15 percent milionárov. Až 80 percent slovenských boháčov má pritom o kryptomenách pochybnosti a sú voči nim skôr skeptickí.

Od ktorých investícií očakávajú milionári najzaujímavejšie zhodnotenie

Ako investujú milionári: Začínajú veriť kryptomenám, no stále vsádzajú najmä na akcie
Zdroj: J&T Banka Wealth Report

Akcie tvoria približne 20 percent zo všetkých investícií slovenských a českých milionárov. Do akcií pritom investovalo 85 percent slovenských a 80 percent českých boháčov. Najčastejšie pritom milionári nakupujú priamo jednotlivé akcie. Až za nimi nasledujú investície prostredníctvom fondov či ETF. „Vo všeobecnosti pritom platí, že priamy nákup akcií preferujú mladší milionári, pričom u starších dominuje expozícia prostredníctvom fondov. Tí nechávajú správu svojho akciového portfólia na profesionálnych portfólio manažérov, nemusia tak na dennej báze sledovať vývoj na trhu a reagovať naň, kým mladší preferujú viac hands on prístup, čo môže súvisieť aj s ich väčším prehľadom finančných trhov,“ uvádza J&T Banka.

Neinvestovať do akcií považujú boháči za riziko

Podľa banky milionári z krátkodobého hľadiska vnímajú riziko investovania do akcií, z tohto dlhodobého by za riziko považovali neinvestovať do nich, keďže bez akcií by sa oberali o výnosy. Väčšina bohatých ľudí, ktorí sa zapojili do prieskumu, predpokladá, že akciová rely v najbližších 18 mesiacoch neskončí. Podporovať ju budú masívne investície do ekonomiky spolu s pokračujúcou uvoľnenou menovou politikou centrálnych bánk.

Viac ako polovica slovenských milionárov tvrdí, že do akcií v poslednom čase investuje viac ako predtým. „Môže to súvisieť s príležitosťami, ktoré priniesol koronašok v kombinácii s menovopolitickým dopingom finančných trhov centrálnymi bankami, ktorý tlačí akciové trhy nahor a ktorý vytvoril prostredie nulových nominálnych a záporných reálnych sadzieb pri zvýšených inflačných tlakoch, čo vytláča kapitál práve do rizikovejších nástrojov, akými sú akcie,“ vysvetľuje J&T Banka.

Keď si milionári vyberajú akcie, do ktorých budú investovať, podľa prieskumu sa pozerajú predovšetkým na fundamenty spoločnosti. Väčšina z nich pritom nezohľadňuje, či jej produkt alebo službu aj využívajú. Len menšina investorov pritom uprednostňuje akcie firiem, ktoré sa správajú spoločensky zodpovedne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)