Akciové fondy v druhom pilieri konečne začínajú investovať tak, ako stojí v ich názve. Od začiatku roku sa v ich majetku zvýšilo zastúpenie akcií. Národná banka Slovenska v Správe o finančnej stabilite tvrdí, že od začiatku januára do konca septembra sa podiel akcií zvýšil zo 75 percent na 81 percent. Podobne rástol podiel akcií aj v prípade zmiešaných fondov.


Pod nárast akciovej zložky vo fondoch sa podpísal jednak zvýšený nákup akcií a akciových fondov, ale aj rast na akciovom trhu. Keďže hodnota akcií v porovnaní s inými investičnými nástrojmi, do ktorých dôchodkoví správcovia investujú, rástla rýchlejšie, zvýšil sa aj celkový podiel akcií na majetku fondu.

Len jeden negarantovaný fond je v strate

Aktuálne má najviac peňazí zainvestovaných v akciových portfóliách akciový fond od 365.life. Na konci októbra tu akciové investície dosahovali až 98,63 percenta. Priamo v akciách mal fond zainvestovaných 85,09 percenta majetku. Ďalších 13,54 percenta držal v akciových fondoch.

Koľko akcií majú v majetku akciové fondy

DSSPodiel akcií v majetku (%)
Allianz93,7
365.life98,63
NN68,68
VÚB Generali72,9
Uniqa43,9
Zdroj: mesačné správy fondov

Napriek vysokému podielu akcií v majetku a akciovej rely, ktorej sme boli svedkami v tomto roku, je akciový fond od 365.life jediným negarantovaným fondom v druhom pilieri, v ktorom od začiatku roku klesla hodnota dôchodkovej jednotky. Celkovo fond vykázal v tomto roku stratu 7,8 percenta.

Člen predstavenstva 365.life Matej Varga vysvetľuje, že tento pokles je spôsobený tým, že fond sa nezameriava len na globálne akciové trhy, ale siahol aj po inovatívnych akciách. „Náš akciový fond, rovnako ako akcie disruptívnych technológií, zaznamenal najprv v úvode roka silný nárast, následne od februára sú tieto akcie v korekcii, a trvá ich podvýkonnosť voči globálnym akciovým trhom za tento rok. Ich potenciál rastu je však výrazne vyšší ako pri globálnych akciových trhoch a aktuálnu korekciu považujeme skôr za vhodnú príležitosť na investíciu,“ vraví. Disruptívne technológie podľa neho za ostatných päť rokov prekonávajú globálne trhy o zhruba 190 percent. Z dlhodobého hľadiska preto očakáva, že podobné výsledky budú mať aj do budúcna.

Akciové fondy sa akcií neplánujú zbaviť

Dôchodkoví správcovia sú presvedčení, že vysoký podiel akcií vo fondoch je oprávnený aj napriek tomu, že mnoho odborníkov hovorí, že akcie sú dnes predražené. „Podiel akcií v negarantovaných rizikových fondoch by mal byť vysoký, keďže dôchodkové sporenie je dlhodobý sporiaci produkt,“ vraví predseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností a generálny riaditeľ Allianz Slovenskej DSS Miroslav Kotov. Akcie sú podľa neho síce drahé, „ale ich ceny zohľadňujú okrem ekonomických fundamentov jednotlivých firiem aj expanzívne monetárne politiky jednotlivých centrálnych bánk.“ O tom, ako sa hodnota akcií bude vyvíjať, tak bude výrazne rozhodovať aj aktivita centrálnych bánk.

Dôchodkové spoločnosti tvrdia, že keďže druhý pilier predstavuje investovania na niekoľko desiatok rokov, nereagujú na každý pohyb na trhu. „Nastavenie akciových fondov teda predovšetkým reflektuje dlhodobé očakávania vývoja akciových trhov. Tie sú, zdá sa, naďalej pozitívne, keď sa napriek pretrvávajúcej pandémií firmám vo svete dobre darí a spotrebitelia míňajú čoraz viac,“ vraví vedúci oddelenia Riadenie investícií vo VÚB Generali Igor Vilček. No v krátkodobom horizonte podľa neho nemožno vylúčiť korekciu. „Považoval by som ju však skôr za dobrú možnosť prestúpiť z dlhopisových do akciových fondov pre sporiteľov ktorí majú stále ďaleko do dôchodku,“ tvrdí I. Vilček.

Ani M. Varga si nemyslí, že by sa mali dôchodkové spoločnosti teraz zbavovať akcií, keďže sú drahé. „Predpokladáme, že akcie budú mať budúci rok kladnú výkonnosť, hoci nižšiu ako v tomto roku a budú zaznamenávať zvýšené výkyvy. Napriek tomu sa neočakáva, že by sa ich trend obrátil do negatívneho,“ tvrdí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: