Výpočet ceny pre poistenie bytu 2024 (kalkulačka)

Chcete vedieť, koľko vás bude stáť poistenie bytu? Vypočítajte si to na kalkulačke poistenia nehnuteľnosti, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci so stránkou Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku kalkulačka ukáže porovnanie cien pre poistenie bytu a najlacnejšiu ponuku na trhu podľa zadaných parametrov. Z ponuky porovnania si môžete poistenie bytu rovno aj objednať.

Kalkulačka na porovnanie ceny pre poistenie bytu je nastavená tak, že si v prvom kroku treba vybrať druh nehnuteľnosti, jej konštrukciu, úžitkovú plochu bytu, rok výstavby či kolaudácie, ďalej podlažie, na ktorom sa byt nachádza, vyznačiť počet záplav a začiatok poistenia. Majiteľ tiež musí vyznačiť, či ide o trvalo obývanú nehnuteľnosť a či je priamo v obci. V druhom kroku kalkulačka od majiteľa bude žiadať adresu nehnuteľnosti, výšku poistnej sumy či kontaktné údaje. Z týchto údajov potom kalkulačka vypočíta cenu pre poistenie bytu. Ponuky na trhu kalkulačka zoradí od najlacnejšej.

Čo je poistenie nehnuteľnosti

 • Poistenie nehnuteľnosti je finančné krytie, ktoré sa vo všeobecnosti týka stavby a jej častí. Môže to byť rodinný dom, byt či napríklad chata. Poisťujú sa aj vedľajšie stavby ako napríklad garáž, dielňa či záhradný domček.
 • Poistka v tomto prípade kryje všetky stavebné súčasti nehnuteľnosti ako sú obvodové múry, steny a stropy, podlahy a dlažby, vstavané skrine či vstavané kuchynské linky.
 • Poistné krytie sa vzťahuje na škody spôsobené vandalizmom, rôznymi prírodnými živlami, pádom lietadla, výbuchom, vodou, elektrinou, hlodavcami, hmyzom, krádežou a podobne.
 • Ak sa nehnuteľnosť nachádza oblasti, kde je pravdepodobnosť vzniku niektorého rizika vyššia, poistenie je spravidla buď drahšie, alebo môže dom či byt nepoistiteľný.
 • Poistenie bytu môže v niektorých poisťovniach automaticky zahŕňať poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie okien, náhrobného pomníka, zodpovednosti nájomcu či asistenčné služby.
 • V rámci poistenia nehnuteľnosti niektoré poisťovacie domy ponúkajú aj krytie technického, energetického a technologického vybavenia nehnuteľnosti.
 • Odborníci pritom odhadujú, že na Slovensku je minimálne 40 percent domov či bytov nepoistených. Časť poistiek je pritom povinných kvôli podmienkam schválenia hypotéky.
poistenie bytu
Chcete vedieť, koľko vás bude stáť poistenie bytu? Vypočítajte si to na kalkulačke (ilustračné foto: Depositphotos)

Cena poistenia a poistná suma

 • Výška poistného, ktoré sa uhrádza za poistenie bytu, sa odvíja od výšky poistnej sumy, na ktorú si klient svoju nehnuteľnosti poisťuje.
 • Výšku poistného ďalej ovplyvňujú zvolené riziká poistného krytia, ktoré si chce klient poistiť, lokalita nehnuteľnosti, jej typ a podlahová plocha.
 • Poistná suma je najdôležitejším parametrom poistenia nehnuteľnosti. Jej výška by mala byť na reálnu hodnotu nehnuteľnosti.
 • Poistná suma by mala majiteľovi v prípade aj väčšej alebo totálnej škody pokryť náklady do takej výšky, aby mohol svoj majetok obnoviť do pôvodného stavu.
 • Poistná suma by sa pritom mala pravidelne aktualizovať kvôli zmenám v cenách nehnuteľností, stavebných materiálov či stavebných prác.
 • Majitelia nehnuteľnosti si môžu v zmluve dohodnúť takzvanú indexáciu, ktorá bude poistnú sumu v zmluve meniť automaticky podľa vývoja cien na trhu.
 • Pri neaktualizovaní poistnej sumy môže vzniknúť podpoistenie nehnuteľnosti. Vtedy je poistná suma nižšia ako reálna hodnota nehnuteľnosti.
 • Poisťovne pri podpoistení uplatňujú aj takzvanú hranicu tolerancie. Je definovaná rozdielom medzi skutočnou hodnotou bývania v čase poistnej udalosti a poistnou sumou uvedenou v zmluve.
 • Keď je podpoistenie pod hranicou tolerancie, poisťovne pri škode nekrátia poistné plnenie. Keď je podpoistenie nad hranicou, majiteľ pri škode nedostane plnú sumu plnenia.
odvody od 1.7.2023
Ilustračné foto: Freepik

Čo všetko kryje poistenie bytu

 • Poistenie bytu kryje celú škálu rizík, ktoré si majiteľ musí dohodnúť v poistnej zmluve.
 • Ak potom pri majetku došlo k požiaru alebo bol spáchaný trestný čin, majitelia by mali najprv zavolať políciu či hasičov.
 • Klienti sa tiež musia pokúsiť urobiť nevyhnutné kroky k tomu, aby sa škody na majetku nezväčšili alebo nerozšírili.
 • Vo väčšine prípadov poistných udalostí ale odborníci odporúčajú najprv kontaktovať poisťovňu.
 • Čo môže kryť poistenie nehnuteľnosti:
  • záplava, povodeň, voda z vodovodného potrubia, únik vody,
  • skrat v elektroinštalácii, búrka, nadzvuková vlna, zásah blesku, výbuch plynu, výbuch,
  • krupobitie, požiar, výchrica, sopka, zemetrasenie, tornádo,
  • zosuv pôdy, zosuv skál, zosuv lavíny, námraza,
  • pád stromov, pád stožiarov, pád lietadla, náraz vozidla do domu, pád iných predmetov,
  • krádež, vandalizmus, rozbité okná, zodpovednosť za škodu.