Na operačné stredisko tiesňovej linky zavolalo niekoľko obyvateľov paneláku mestského sídliska. Všetci nahlásili požiar kontajneru, ktorý stojí vedľa parkoviska. Hasiči boli na mieste do niekoľkých minúť a požiar úspešne uhasili. Horiaci kontajner spôsobil aj požiar vozidla, ktoré stálo vedľa neho. Na mieste udalosti bola aj polícia, ktorá zistila, že kontajner bol zapálený úmyselne. Majiteľ auta túto udalosť nahlásil svojej poisťovni. Po niekoľkých dňoch od nej dostal stanovisko, podľa ktorého mu škodu preplatiť nemôže, aj keď má havarijné poistenie.

Podobné prípady síce havarijné poistenie kryje, no v zmluve sa môžu objaviť dve prekážky. Súčasťou havarijného poistenia musí byť aj krytie vandalizmu. Nie všetky poisťovne ho ponúkajú v základnom balíku. V niektorých sa môže predávať ako pripoistenie. Druhou prekážkou môžu byť výluky. „Je potrebné si v poistnej zmluve skontrolovať, či daná zmluva nemá vo výlukách úmyselné zapálenie neznámym páchateľom. V minulosti sa občas v poistných zmluvách vyskytovali,“ hovorí riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefan Fajnor.

Škoda sa môže riešiť aj ďalšími spôsobmi. Keď ju majiteľovi auta preplatí poisťovňa a neskôr sa zistí, kto založil požiar, poisťovňa si môže peniaze vymáhať od vinníka. Ak škodu na aute poistka nekryje, môže si jeho majiteľ náklady vymáhať od vinníka alebo vlastníka kontajneru. Pri majiteľovi kontajneru by sa muselo preukázať, že takáto situácia spadá do objektívnej zodpovednosti. Väčšinou ich vlastnia mestá alebo obce, ktoré majú uzatvorené poistene zodpovednosti. Podľa Š. Fajnora by v takom prípade poistka mohla kryť škodu, aj keby ju spôsobil neznámy páchateľ.

Požiar vozidla a povinná poistka

Požiar vozidla v týchto prípadoch nemôže kryť povinné zmluvné poistenie (PZP). Tento produkt má za úlohu chrániť majiteľa vozidla, ktorému spôsobí škodu poistený na inom vozidle. Výnimkou sú poistné zmluvy s doplnkovým pripoistením vandalizmu. Majiteľ si teda za poistku priplatí, ale v podobných prípadoch už poisťovňa chráni aj jeho vozidlo.

Problém je v tom, že pripoistenia sú zväčša limitované do istej sumy. Podľa Š. Fajnora ide pri vandalizme o zhruba 2 000 eur až 5 000 eur. To na takzvanú totálnu škodu na aute stačiť nemusí. Pri pripoistení rizík k PZP sa výpočet poistného robí z čiastočne amortizovanej hodnoty auta. Takže už sa neberie do úvahy jeho pôvodná hodnota. Pri havarijnom poistení sa poistná suma vo väčšine poisťovní nastavuje do výšky ceny vozidla z roku jeho výroby.

Požiar vozidla
Požiar vozidla nekryje povinné zmluvné poistenie (Ilustračné foto: Depositphotos/požiar vozidla)

Medzi najčastejšie pripoistenia k PZP patrí poistenie čelného skla, alebo skiel v automobile, stretu so zverou, poistenie živlov či úrazové pripoistenie šoféra alebo celej posádky. V niektorých poisťovniach už existuje aj pripoistenie k PZP na náhradné vozidlo, krádež vozidla, krádež batožiny z vozidla, nadštandardné asistenčné služby, prípadne škody spôsobené hlodavcami, zlým stavom vozovky, alebo pripoistenie na poškodenie pneumatík.

Povinná poistka bez pripoistenia by mohla pomôcť len v prípadoch, kedy by príčinou požiaru bolo vedľa stojace vozidlo, od ktorého sa chytili alebo poškodili ďalšie vozidlá. „Vtedy by si poškodení mohli uplatniť škodu z PZP vozidla, ktoré bolo príčinou požiaru,“ dodáva Š. Fajnor z Finportalu. V minulosti to bolo sporné, keďže poisťovne nechceli z PZP preplácať škody, ktoré spôsobilo stojace auto. Podľa súdneho dvora Európskej únie sa za prevádzku vozidla označujú nielen situácie, keď sa vozidlo pohybuje na ceste, ale aj akékoľvek jeho ďalšie využitie, keď je napríklad zaparkované.

Ako to riešia poisťovne

Portál Finsider sa obrátil na poisťovne, ktoré majú v portfóliu havarijné a povinné zmluvné poistenie. Tie uviedli, ako musí byť u nich poistenie nastavené, aby krylo požiar auta na parkovisku, ktorý spôsobil napríklad horiaci kontajner.

Poisťovňa Generali poskytuje finančné krytie vozidlám, ktoré boli poškodené nepredvídateľným živlom či vandalizmom v rámci havarijného poistenia. V ponuke má tri rôzne balíky poistného krytia. Najmenší kryje škody ako je havária, živel alebo vandalizmus. Druhý balík kryje škody spôsobené haváriou, živlom, vandalizmom alebo krádežou. Najvyšší balík ponúka klientom krytie pri havárii, vyčíňaní živlov, vandalizme, krádeži a kryje aj finančné straty z poisteného vozidla. Poisťovňa ponúka aj dopoistenie ďalších rizík, ktoré si môžu zvoliť podľa vlastných preferencií a potrieb.

Krytie vandalizmu má v základnom balíku havarijného poistenia aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Škoda sa prepláca bez ohľadu na to, či je vinník známy, alebo nie. „V prípade, že vinník požiaru je známy, poisťovňa si nárokuje náhradu škody od páchateľa. Ide o regresné konanie, kde poisťovňa vymáha od vinníka náklady spojené s náhradou škody, ktoré vznikli jej klientom,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková s tým, že na požiar auta z horiaceho kontajnera môže byť uplatnená aj povinná poistka. „Ak by napríklad plameň z horiaceho kontajnera zachytil vedľa stojace auto, ktoré by začalo horieť a z neho by sa chytilo ďalšie vozidlo, toto druhé vozidlo by bolo kryté z PZP vozidla, z ktorého sa oheň preniesol,“ vysvetľuje H. Kanderková.

Poisťovňa Union hovorí, že ak má jej klient uzatvorené havarijné poistenie aj pre prípad škôd spôsobených vandalizmom, kryje škody spôsobené úmyselným požiarom. V rámci jej ponuky povinného poistenia si ľudia na jednej zmluve môžu dojednať riziko PZP a aj riziko havária a vandalizmus, ktoré kryje škody spôsobené vandalizmom. Rovnako si môžu pripoistiť aj riziko proti škodám spôsobenými živlom, ktoré kryje požiar všeobecne. Ten môže byť spôsobený neúmyselne napríklad pri údere blesku. Požiar auta, ktorý zapríčiní horiaci kontajner, v Kooperative kryje havarijné poistenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: