V lokalite Mlynské Nivy na Plynárenskej ulici v Bratislave má vyrásť nový takmer 20-podlažný vežiak s názvom Millhaus. Investormi sú známa developerská firmy Immocap a finančná skupina Wood & Company. Celkovo plánujú preinvestovať 17 miliónov eur i keď priznávajú, že vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác, či cien technologických zariadení, sa konečná suma môže zmeniť.

Projekt je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už od augusta. Najnovšie investori sľubujú, že do vežiaku zakomponujú aj viaceré ekologické prvky, ako sú zelené strechy aj terasy. Zeleň by mala byť aj v okolí budovy a vo vnútrobloku.

Využitie dažďovej vody

„Považujeme za dôležité zadržiavanie vody v krajine, preto uvažujeme v projekte s aplikáciou zelených striech na miestach, kde to bude technicky možné,“ píše Immocap v odpovediach na pripomienky dotknutých strán zo začiatku decembra.

Investor sľubuje aj hospodárne využitie dažďových vôd. Tie majú byť zo strechy, terás a spevnených plôch odvádzané vnútornými dažďovými odpadovými potrubiami do vsakovacích blokov umiestnených na susednom pozemku mimo suterén.

„Predpokladané množstvo zrážkových vôd bude možné infiltrovať do podložia dvoma vsakovacími vrtmi cez retenčnú a akumulačnú nádrž v uvažovanej ploche medzi jestvujúcimi čerpacími studňami. Akumulačná nádrž bude slúžiť pre účely polievacieho vodovodu,“ píše sa v správe.

V projekte Millhaus je navrhnutý spoločný nový zdroj tepla – tlakovo nezávislá výmenníková stanica. Keďže ide o energeticky náročnú stavbu, investor plánuje využiť odpadové teplo rekuperáciou (systém výmenníkov vzduchu, ktorý umožňuje spätné získavanie tepla).

Okrem šetrenia vodou a teplom chce Immocap prispieť k rozvoju zelenej dopravy v okolí projektu. Reaguje tak na energetický plán EÚ „Fit for 55“, ktorý sa snaží o zníženie emisií do roku 2030 aspoň o 55 percent.

„Uvažujeme s vybudovaním parkovacích miest s nabíjaním pre elektromobily, o výsadbe stromov, zelenej strechy a vybudovanie cyklotrás,“ uvádza sa v zámere.

Byty a hotel v jednom

Millhaus bude multifunkčná budova s prevahou bytov. Na prízemí (v parteri) má byť recepcia s príslušným zázemím pre garni hotel (hotel určený na krátkodobé prechodné pobyty) a obchody. Veža bude mať 19 nadzemných podlaží a výšku 61,7 metra.

Hotel bude umiestnený na druhom až ôsmom podlaží. Ostatné podlažia budú bytové, pričom obsluhovať by ich mali tri výťahy. Celkovo by vo vežiaku malo vzniknúť viac ako 100 bytov, pričom väčšina (87) bude jedno- a dvojizbových a 14 trojizbových.

Hotel by mal mať 66 izieb. Majitelia bytov aj hostia v hoteli by mali mať dostatok parkovacích miest. Investori plánujú vybudovať až 144 stojísk, z toho 93 vznikne v prístavbe jestvujúcej podzemnej garáže vedľajšej administratívnej budovy BBC V. Štyri sa využijú z existujúceho parkoviska. 108 parkovacím miest bude pre majiteľov bytov.

„Polyfunkčný projekt prinesie kvalitné priestory s prevahou bytovej funkcie, doplnené o občiansku vybavenosť a úpravu zelene v okolí,“ píše v zámere Immocap.

Millhaus
Millhaus vyrastie na Plynárenskej ulici v Bratislave (Zdroj: Immocap/EIA)

Millhaus čaká prvých obyvateľov v roku 2026

Fasáde vežiaku Millhaus bude dominovať raster plných a presklených plôch. Využité by mali byť veľkoplošné okná aj balkóny, ktoré by mali byť v každom byte. Balkóny aj terasy by mali mať presklené zábradlia. Na terasách aj strechách by mala byť umiestnená pohľadová extenzívna strešná zeleň.

„Riešenie fasád bude podrobnejšie opísané v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie,“ píše sa v návrhu.

Zo severnej strany vežiaku budú odstúpené 1. a 2.nadzemné podlažie a ustúpené 18. a 19.nadzemné podlažie z južnej strany. To by malo podľa architektov vytvárať zaujímavú dynamiku objektu.

Millhaus vytvorí aj polootvorený vnútroblok, kde vzniknú parkové úpravy, zelené strechy nad suterénom a prvky drobnej architektúry s ihriskom pre deti. Moderne vyzerajúci budovu navrhla architektonická kancelária Siebert + Talaš.

Investori dúfajú, že výstavba by sa mohla spustiť už v druhom štvrťroku 2023, ak získajú všetky povolenia na stavbu. Ukončenie stavby je naplánované o dva roky v polovici roka 2025. Noví majitelia by sa mohli do nových bytov sťahovať na začiatku roku 2026.

Millhaus v číslach

  • počet bytov 101
  • predpokladané náklady: 17 miliónov eur
  • počet parkovacích miest:144
  • začiatok výstavby: druhý kvartál 2023
  • ukončenie stavby: polovica roku 2025

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: