V roku 2021 dosiahla hodnota byrokratickej záťaže 224 hodín. Byrokratický index sa tak medziročne zvýšil o sedem hodín. Vyplýva to z výsledkov projektu Byrokratický index, ktorý pripravuje inštitút INESS. Nárast spôsobili byrokratické náklady pandémie.


Podľa INESS išlo napríklad o kontrolu vstupu zamestnancov a ďalšie, ktoré si vyžiadali 18 hodín. V ostatných parametroch indexu prišlo k poklesu o 11 hodín. Zásluhu na to majú zmeny v evidencii áut, v gatrolístkoch a úľavy pri štatistických výkazoch.