Európska centrálna banka (ECB) chce do roku 2024 vybrať nové návrhy eurových bankoviek. V poradnej skupine, ktorá návrhy vyberá, sú zástupcovia jednotlivých členských krajín eurozóny. Za Slovensko je v nej profesorka a výskumníčka Silvia Miháliková, ktorá pracuje v Slovenskej akadémiu vied (Inštitút sociológie) a na Trnavskej univerzite. Informovala o tom Národná banka Slovenska.


Poradná skupina pripraví návrhy a na ich základe ECB požiada o vyjadrenie názoru na jednotlivé témy aj verejnosť. Nasledovať by malo výberové konanie na návrh nových bankoviek. Jeho výsledky by takisto mala ECB prekonzultovať s verejnosťou. Posledné slovo bude mať Rada guvernérov.

„Eurové bankovky sú tu natrvalo. Predstavujú hmatateľný a viditeľný symbol našej súdržnosti v Európe, najmä v kritických obdobiach, a je po nich stále vysoký dopyt,“ povedal prezidentka ECB Christine Lagardová. „Po 20 rokoch existencie nastal čas prehodnotiť podobu našich bankoviek tak, aby si k nim mohli vytvoriť bližší vzťah všetci Európania, bez ohľadu na svoj vek či pôvod,“ dodala.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: