Koncom septembra zakázala Národná banka Slovenska poisťovni Novis uzatvárať nové zmluvy investičného životného poistenia, ktoré nie sú v súlade so zákonom. NBS poisťovňu Novis upodozrievala, že investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnom rozsahu.


Teraz centrálna banka oznámila, že na základe povinnosti uloženej predbežným opatrením poisťovňa mesačne zasiela NBS údaje o tom, či investuje poistné z investičných poistných zmlúv v prospech klienta minimálne vo výške odkupných hodnôt. „V tejto súvislosti NBS informuje, že, podľa údajov poskytnutých poisťovňou dosiaľ, uvedená podmienka bola za obdobie 30. 9. 2020 až 31. 12. 2020 splnená a poisťovňa bola oprávnená uzatvárať nové poistné zmluvy s investičnou zložkou v tomto období, ako aj v mesiaci január 2021,“ uviedla centrálna banka.

(Inzercia)