Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) má nové vedenie. Prezidentom asociácie sa stal právnik Miloš Gáfrik zo spoločnosti Respect Slovakia (na fotografii). Ten na tejto pozícii nahradil Ondreja Faitha zo spoločnosti Medical & Financial consulting.

V prezídiu asociácie sú aktuálne aj Vladimír Vajgel zo spoločnosti ČSOB Leasing poisťovací maklér, Zoltán Makai zo spoločnosti Makai, Martin Michal z Renomie a Andrej Markovič z I.C.T. partner.

Doterajší prezident Ondrej Faith už v prezídiu nepôsobí. Rovnako v prezídiu skončila aj Stella Hulíková z ČSOB Leasing poisťovací maklér.

Valné zhromaždenie asociácie, ktoré volilo nové prezídium, sa konalo 25. novembra. Jednotliví členovia prezídia následne 2. decembra zvolili spomedzi seba nového prezidenta.

Nový šéf asociácie Miloš Gáfrik pôsobí zároveň aj v predstavenstve Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. V spoločnosti Respect je vedúcim právneho oddelenia. Okrem toho pracuje aj ako vedúci advokát v najväčšej slovenskej advokátskej kancelárii Soukeník – Štrpka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: