Obchodníci už cítia, že sa zlepšuje situácia a postupne sa uvoľňujú protiepidemiologické opatrenia. Podľa údajov Finančnej správy sa tržby, ktoré obchodníci evidujú prostredníctvom e-kasy, už dostali na úroveň spred pandémie.

Finančná správa porovnávala tržby za február 2020, keď ešte neplatili protiepidemiologické opatrenia s tohtoročným májom. „Štatistiky zo systému e-kasa potvrdzujú, že najlepšie sa darí maloobchodu. V máji tohto roka sa dostali nad úroveň tržieb z februára 2020 všetky typy prevádzok. Rovnako bol vo všetkých typoch prevádzok maloobchodu v máji zaznamenaný vysoký medzimesačný rast tržieb oproti aprílu. Najviac rástli tržby v obchodoch s tovarom pre domácnosť, a to medzimesačne až o 50 %. Tržby predajní s odevmi a obuvou medzimesačne vzrástli o 30 %,“ informovala Finančná správa.

Na predkoronovú úroveň sa pritom postupne dostávajú aj ostatné sektory. „Tržby v sektore osobných služieb (kaderníctva, kozmetické služby, masážne salóny) dosiahli v máji tohto roka 85 %, reštaurácie a pohostinstvá na úroveň 70 % oproti februáru minulého roka. K postupnému, hoci zatiaľ pomalému, oživeniu dochádza aj v prípade ubytovania, kde tržby dosiahli v máji úroveň 30 % tržieb z februára 2020.“ uviedla Finančná správa.