Pandémia koronavírusu mala veľký vplyv aj na vydávanie stavebných povolení. UniCredit Bank upozornila, že v prvom polroku boli v Európskej únii vydané stavebné povolenia na plochu až o 16 percent menšiu ako pred rokom. Na Slovensku predstavoval pokles 12,7 percenta.


Aj keď Slovensko ako Česko malo na jar ľahší priebeh pandémie ako väčšina európskych krajín, v Českej republike bol prepad plochy, na ktorú boli vydané stavebné povolenia, výrazne nižší. Pokles predstavoval len o 4,5 percenta.

„To len naznačuje, že pokles stavebných povolení v prvej polovici tohto roka na Slovensku by na rozdiel od väčšiny ostatných krajín EÚ nemusel byť len technický, t.j. nemusel by mať ani tak súvis s pandémiou, ale skôr mať viac štrukturálny základ,“ uviedla UniCredit Bank.

Počet stavebných povolení v prvom polroku výrazne klesol