Poisťovňa Colonnade Insurance zvíťazila v dvoch z troch kategórií SIBAF Award 2021. O ocenení pre najlepšie poisťovne rozhodli svojim hlasovaním samostatní finanční agenti.


Poisťovňa Colonnade Insurance získala ocenenie v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov ako aj v kategórii Poistenie občanov. V kategórii havarijné poistenie zvíťazila poisťovňa Generali.

SIBAF Award 2021: Poistenie priemyslu a podnikateľov

PoradiePoisťovňaPočet bodvo
1.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu4,891
2.MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)4,779
3.Generali Poisťovňa, a.s.4,384
4.ČSOB Poisťovňa, a.s.4,345
5.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.4,002

SIBAF Award 2021: Havarijné poistenie motorových vozidiel

PoradiePoisťovňaBody
1.Generali Poisťovňa, a.s.5,412
2.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.4,944
3.UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu4,495
4.ČSOB Poisťovňa, a.s.4,465
5.KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group3,704

SIBAF Award 2021: Poistenie občanov

PoradiePoisťovňaBody
1.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5,277
2.Generali Poisťovňa, a.s.5,106
3.ČSOB Poisťovňa, a.s.4,664
4.UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu4,564
5.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.4,561

Porota, ktorej predsedom bol Oliver Borko a jej ďalšími členmi boli Galina Horáková a Pavel Hrica, ocenila aj dve diplomové práce a udelila cenu za Počin roka. V kategórii Počin roka bol ocenený Imrich Fekete so svojou publikáciou Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva. Táto publikácia má podľa poroty pre sektor poisťovníctva zásadný význam a mala by byť súčasťou knižnice každého profesionálneho pracovníka v oblasti poisťovníctva.

Ocenenie za Najlepšiu záverečnú študentskú prácu z oblasti poisťovníctva získal Patrik Matúš z FBI UNIZA za diplomovú prácu na tému Protipožiarna bezpečnosť stavieb – elektromobily. Na druhom mieste sa umiestnila Margaréta Blanárová z FBI UNIZA s bakalárskou prácou na tému Elektromobilita vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti na Slovensku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: