Napriek mohutnej digitalizícii vo finančníctve, väčšina spoločností zatiaľ neumožňuje svojim klientom využívať finančné služby bez fyzickej návštevy obchodného miesta. Vyplýva to z prieskumu o využívaní inovácií, ktorý uskutočnila Národná banka Slovenska (NBS). Zapojilo sa doň 53 subjektov zo všetkých hlavných sektorov finančného trhu.

Podľa NBS v súčasnosti umožňuje využívať služby na diaľku 40 percent finančných inštitúcií. Možnosť využívať mobilnú aplikáciu ponúka 32 percent subjektov.

Centrálna banka zároveň zistila, že medzi finančnými firmami sú najinovatívnejšie spoločnosti zo sektora bankovníctva a platobných služieb. NBS plánuje prieskum každoročne opakovať, aby zistila, ako sa vyvíjajú inovácie.

Hlavné zistenia z prieskumu:
  • 57 % respondentov využíva cloud
  • 40 % respondentov umožňuje klientom využívať finančné služby bez fyzickej návštevy obchodného miesta
  • 32 % respondentov ponúka klientom možnosť využívať mobilnú aplikáciu
  • 17 % respondentov sa venuje analýze veľkých dát (Big Data)
  • 10 % respondentov využíva dáta o klientoch zo sociálnych sietí
  • 6 % respondentov využíva umelú inteligenciu (AI)
  • 4 % respondentov ponúkajú svojím klientom služby súvisiace s kryptoaktívami
  • 0 % respondentov využíva blockchain a smart kontrakty
  • najinovatívnejšie sú subjekty zo sektora bankovníctva a platobných služieb