Ľudia nad 60 rokov, ktorí sa dajú alebo sa už od 25. novembra tohto roka dali zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, by mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Peniaze budú môcť využiť napríklad v reštauráciách, divadlách, hoteloch, kaderníctvach a iných službách.

Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 z dielne rezortu financií, ktorú v stredu (1. december) schválila vláda. Parlament by mal o novele rokovať v skrátenom konaní.

Štát by to malo stáť 500 miliónov eur, ktorými cez poukazy podporia aj podnikateľov. Očkovaná staršia osoba bude môcť poukaz aj darovať inej osobe.

Kto bude mať nárok na poukaz:

  • Musí ísť o fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov.
  • Bola zaočkovaná prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 25. novembra do 24. decembra 2021 alebo,
  • očkovaná posilňovacou dávkou očkovacej látky v období do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo,
  • očkovaná posilňovacou dávkou očkovacej látky do 30. júna 2022, za podmienok, že očkovanie druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvovala do 15. januára 2022.
  • Na účely poskytnutia poukazu bude rezort financií používať údaje z databázy zaočkovaných, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
  • Ministerstvo financií bude mať k dispozícii údaje ako meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania očkovania a dátum registrácie na očkovanie.

Ako bude fungovať poukaz:

  • Rezort financií bude poukaz poskytovať v elektronickej alebo listinnej podobe. Listinná podoba poukazu má povahu ceniny. Postup pri poskytovaní a náležitosti poukazu ustanoví ešte vláda nariadením.
  • Senior, ktorý bude mať nárok na poukaz ho môže darovať aj niekomu inému. Napríklad svojim deťom alebo vnúčatám, aby ho využili namiesto neho.
  • Poukaz možno použiť na úhradu za poskytnutie služieb, ktorých poskytovanie postihli negatívne následky pandémie. Ide napríklad o hotely, reštaurácie, penzióny a podobne.
  • Vláda ešte nariadením ustanoví, aký bude rozsah služieb, obdobie platnosti poukazu či spôsob jeho použitia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: