Podnikatelia si už môžu od 1. januára 2022 na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa od tohto dátumu zverejnila zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Zoznam bude aktualizovaný na dennej báze.

Daniari tiež sľubujú, že vyhľadávanie uľahčia tvorcom ekonomických softvérov aj klientom, keďže vyhľadávanie v rozsiahlych exportoch z informačných zoznamov môže byť pracné. Tieto údaje sú od 1. januára 2022 dostupné ako online informačný zoznam, export z online informačného zoznamu vo formáte XML a API rozhranie.

Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15. novembru 2021, museli bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30. novembra minulého roka. Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmena by mala znížiť riziko potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

V zozname bude meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo pre daň platiteľa a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo zahraničného poskytovateľa bankových služieb.

Kvôli ochrane osobných údajov budú dáta v nových informačných zoznamoch zverejnené až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do vyhľadávania. Náhľad na celý zoznam bude možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov. Exportné súbory budú tiež podliehať licenčnej politike.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: