Obchody počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda obchody 15.9.2024, budú spravidla zatvorené. Ide totiž o jeden zo sviatkov, počas ktorých legislatíva nedovoľuje do práce volať zamestnancov, ktorí predávajú tovar konečnému spotrebiteľovi alebo robia inú s tým súvisiacu prácu. Ide spravidla o maloobchodné prevádzky, ktoré sú tak počas presne vymedzených dní v zákone zatvorené.


Majiteľ obchodu sa so zamestnancami na práci počas týchto dní nemôže ani dohodnúť. V obchode ale môže predávať on sám. Zákonné obmedzenie predaja sa ale netýka čerpacích staníc, predaja na letiskách, v prístavoch, v zariadeniach inej verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, v predaji cestovných lístkov či suvenírov. Povolený je aj predaj kvetov, ale len 8. mája, 1. septembra a 1. novembra.

Pravidlá pre obchody 15.9.2024:

 • V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 15. septembra (obchody 15.9.2023) , 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.
 • Stanovené pravidlá sa netýkajú:
  • maloobchodného predaja na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
  • maloobchodného predaja a výdaju liekov v lekárňach,
  • maloobchodného predaja na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
  • predaja cestovných lístkov,
  • predaja suvenírov,
  • a predaja kvetov 8. mája, 1. septembra a predaja kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.

Pravidlá pre prácu počas sviatkov:

 • Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
 • V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:
  • naliehavé opravárske práce,
  • nakladacie a vykladacie práce,
  • inventúrne a uzávierkové práce,
  • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
  • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
  • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
  • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
  • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.
 • Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.
Obchody 15.9.2024
Obchody počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda obchody 15.9.2024, budú spravidla zatvorené. (ilustračné foto: Freepik/obchody 15.9.2024)

Kedy sú na Slovensku zatvorené obchody v roku 2024:

SviatokDátum a deň
Deň vzniku Slovenskej republiky1. január 2024 (pondelok)
Zjavenie Pána (Traja králi)6. január 2024 (sobota)
Veľký piatok29. marec 2024 (piatok)
Veľkonočná nedeľa31. marec 2024 (nedeľa)
Veľkonočný pondelok1. apríl 2024 (pondelok)
Sviatok práce1. máj 2024 (streda)
Deň víťazstva nad fašizmom8. máj 2024 (streda)
Sviatok sv. Cyrila a Metoda5. júl 2024 (piatok)
Výročie SNP29. august 2024 (štvrtok)
Sedembolestná Panna Mária15. september 2024 (nedeľa)
Sviatok všetkých svätých1. november 2024 (piatok)
Deň boja za slobodu a demokraciu17. november 2024 (nedeľa)
Štedrý deň*24. december 2024 (utorok)
Prvý sviatok vianočný25. december 2024 (streda)
Druhý sviatok vianočný26. december 2024 (štvrtok)
*Na Štedrý deň sú obchody zatvorené od 12:00 hod. (obchody 15.9.2024)

Sviatky a dni pracovného pokoja v roku 2024:

NázovDátumDeň v týždniDruh
Deň vzniku Slovenskej republiky1. január 2024pondelokŠtátny sviatok
Zjavenie Pána6. január 2024sobotaDeň pracovného pokoja
Veľký piatok29. marec 2024piatokDeň pracovného pokoja
Veľkonočný pondelok1. apríl 2024pondelokDeň pracovného pokoja
Sviatok práce1. máj 2024stredaDeň pracovného pokoja
Deň víťazstva nad fašizmom8. máj 2024stredaDeň pracovného pokoja
sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda5. júl 2024piatokŠtátny sviatok
výročie Slovenského národného povstania29. august 2024štvrtokŠtátny sviatok
Sedembolestná Panna Mária15. september 2024nedeľaDeň pracovného pokoja
sviatok Všetkých svätých1. november 2024piatokDeň pracovného pokoja
Deň boja za slobodu a demokraciu17. november 2024nedeľaŠtátny sviatok
Štedrý deň24. december 2024utorokDeň pracovného pokoja
prvý sviatok vianočný25. december 2024stredaDeň pracovného pokoja
druhý sviatok vianočný26. december 2024štvrtokDeň pracovného pokoja
Zdroj: Slov-lex.sk (sobchody 15.9.2024)


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: