Správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne sa zlúčila so svojou rakúskou matkou Erste Asset Management. Táto spoločnosť má vyše 50 rokov skúseností s investíciami a v siedmich európskych krajinách spravuje takmer 76 miliárd eur.


„Aj vďaka tomuto zlúčeniu sme našim klientom zabezpečili prístup k medzinárodným inováciám, prvotriednemu servisu a novým produktom, ktoré budú flexibilne reagovať na vývoj na trhu“, hovorí riaditeľ slovenskej pobočky Erste Asset Managementu Pavol Vejmelka. Dodáva, že investovanie do podielových fondov, ponúkané produkty aj vydávanie a vyplácanie podielových listov bude fungovať podľa rovnakých podmienok ako doteraz.

Zmenou prejdú názvy slovenských podielových fondov. Nová vlastnícka štruktúra by takisto mala pomôcť zjednodušiť procesy a zvýšiť produktivitu spravovania podielových fondov.

Asset Management Slovenskej sporiteľne spravoval 18 podielových fondov a objem aktív pod jej správou dosahoval viac ako dve miliardy eur. Služby tejto spoločnosti využívalo vyše 300-tisíc klientov. Asset Management Slovenskej sporiteľne vznikol v roku 2001 ako dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne. V súčasnosti je druhou najväčšou správcovskou spoločnosťou na slovenskom trhu. V roku 2009 sa jej hlavným akcionárom stala rakúska Erste Asset Management.