Riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie je nízke. Týka sa len jedného percenta všetkých refixovaných hypoték, čo predstavuje zhruba 3 500 z celkového počtu 685-tisíc hypoték. Slovenská banková asociácia (SBA) to potvrdila na spoločnom stretnutí s predstaviteľmi Národnej banky Slovenska a ministerstva financií. V rokoch 2023 až 2025 bude refixovaných približne 350-tisíc hypoték, čo je objemovo 46 pecent hypotekárneho portfólia.


Splátky v priemere vzrastú o 92 eur, vo väčšine domácností nárast nepresiahne sumu sto eur. Nárast splátok presahujúci 20 percent príjmu nastane iba pri jednom percente hypoték. Podľa údajov NBS sa v prípade polovice refixovaných hypoték zostatková splatnosť pohybuje medzi 18 až 23 rokov, zostatková hodnota istiny je v rozmedzí 35-tisíc eur až 50-tisíc eur a úroková sadzba týchto hypoték je od 0,8 percenta do 1,3 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: