Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti, ak nebudú implementované pravidlá pre sprístupnenie zlacnenej elektriny z memoranda so Slovenskými elektrárňami pre cieľových odberateľov. Bez prijatia mimoriadnych opatrení podľa regulátora hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie o 1 782 eur. Regulátor na to upozornil na svojej webovej stránke.


ÚRSO upozorňuje, že keďže v súčasnosti nie je známy právne-záväzný spôsob, ako bude elektrina z memoranda (alebo finančný výnos z nej) sprístupnená dodávateľom a cieľovým skupinám odberateľov, je vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel.

V prípade, ak ju dodávatelia nakúpia na trhu a bude im neskôr stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny pre cieľových zraniteľných odberateľov, prípadne si dotknutí dodávatelia budú môcť nárokovať vzniknuté finančné škody z nadbytočného nákupu elektriny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: