Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pripravil za štyri roky už 20 koncepčných manuálov, ktoré majú určovať podobu verejných priestorov. Ten najnovší sa týka navrhovania cyklistických komunikácií. Bratislava sa zaviazala, že do roku 2030 bude v hlavnom meste 180 kilometrov segregovaných cyklistických komunikácií, pričom aktuálne je dokončených 118 kilometrov.


Nový manuál obsahovo nahrádza a dopĺňa niekoľko rokov starú metodiku navrhovania cyklistických komunikácií na území Bratislavy, ktorá už podľa MIB nespĺňala aktuálne potreby cyklistov. Nový dokument prináša pravidlá, ktoré sa týkajú najmä rozmerov cyklotrás, bezpečnostných odstupov od chodníkov, pásu mobiliáru či zelene. Oproti predošlým dokumentom by mali byť cyklotrasy širšie.

Dokument sa tiež venuje modelovým situáciám, ktoré prehľadnejšie ilustrujú možné riešenia až na úrovni potenciálnych situácií, ktoré sa môžu udiať v rôznych uličných profiloch. Do procesu tvorby a pripomienkovania dokumentu MIB prizval aj odborníkov na cyklodopravu z mesta a členov občianskeho združenia Cyklokoalícia.

MIB má do budúcna v pláne vypracovať aj ďalšie dokumenty, ktoré sa budú detailne venovať dizajnu cyklotrás a ich kríženiu v priestore.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: