Národná banka Slovenska (NBS) už 7. júna tohto roka podala na návrh na vymenovanie likvidátora a začatia likvidácie poisťovne Novis. Pofrátu Finsider to potvrdila hovokryňa NBS Dominika Duchová. „Proces vymenovania likvidátora je plne v kompetencii mestského súdu v Bratislave. Po vymenovaní likvidátora bude samotná likvidácia prebiehať v zmysle platnej právnej úpravy a jej výkon bude v právomoci likvidátora,“ uviedla D. Duchová.


Banková rada NBS ešte 1. júna rozhodla, že poisťovňa Novis príde o licenciu. Znamená to koniec jej podnikania, pretože bez licencie už nemôže predávať svoje produkty. Odobratie licencie znamená, že poisťovňa pôjde pod vedením konkurzného správcu do likvidácie. V tomto procese bude správca vyrovnávať prihlásené pohľadávky nielen od klientov poisťovne, ale aj od investorov, dodávateľov a zmluvných partnerov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: