Udržateľné podnikanie a efektívne využívanie energie sa stávajú čoraz dôležitejšími témami, najmä v súčasnom období rastúcich nákladov na energie. Prieskum uskutočnený ČSOB a agentúrou Datank na konci minulého roka ukázal, že možnosti podnikateľov ušetriť bez ďalších investícií do udržateľnejšieho fungovania sú obmedzené. Prieskum bol realizovaný na vzorke 307 zástupcov živnostníkov, podnikateľov a firiem.


V prieskume 49 % respondentov uviedlo, že počas uplynulého roka aktívne znižovali svoju spotrebu energií, a to najmä vďaka obmedzeniu alebo výmene osvetlenia, investíciám do zateplenia alebo do nových technológií. Napriek tomu sa zvyšným 51 % opýtaných nepodarilo znížiť spotrebu energie, často preto, že už pred rastom cien energií sa snažili obmedzovať spotrebu a nevidia priestor na ďalšie úspory.

ČSOB v súvislosti s touto problematikou prináša zvýhodnenie pre malých podnikateľov a živnostníkov, ktorí sa rozhodnú investovať do zníženia energetickej náročnosti svojho podnikania výmenou technológií za udržateľnejšie riešenia. Investičný úver môžu získať s nižšou úrokovou sadzbou oproti štandardu a s dlhšou dobou splatnosti, čo v praxi znamená nižšie mesačné splátky. Úver môžu podnikatelia získať až do výšky 100 % investície, pri klasických úveroch je potrebná participácia klienta na úrovni minimálne 10 %.

„Veríme, že tento benefit ocenia najmä tí podnikatelia, ktorých biznis sa radí k tým energeticky náročnejším, ako napríklad výroba či spracovanie. Ak sa rozhodnú úverom financovať investície do solárnych alebo fotovoltaických panelov, bojlera so solárnym kolektorom, tepelného čerpadla, veternej turbíny, inteligentných meračov alebo dokonca rekonštrukcie budovy za účelom zníženia energetickej spotreby, banka im na to poskytne zvýhodnenie na úrokovej sadzbe o pol percenta a predĺženie doby splatnosti oproti štandardu z 8 na 10 rokov,“ povedal manažérka oddelenia pre mikro a malé podniky v ČSOB Dáša Polláková.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: