Zavedenie dane zo sladených nápojov v praxi spôsobí opätovné zvyšovanie inflácie a negatívne zasiahne najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Upozornili na to zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Zámer zaviesť daň zo sladených nápojov len nedávno avizovalo ministerstvo financií.


Firmy tvrdia, že ide o diskriminačné zdanenie jednej špecifickej kategórie potravín a nápojov bez priamych zdravotných benefitov, čo potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia, kde sa zavedenie tejto dane podľa nich ukázalo ako neefektívne. „Ako príklad možno uviesť Maďarsko, Belgicko, Francúzsko či Fínsko, kde nie je možné vyvodiť záver či zavedenie dane prispelo k zdravšiemu spôsobu života spotrebiteľov, nakoľko miera nadváhy klesla len v jednej z týchto krajín. V Mexiku, paradoxne, miera obezity po zavedení dane ešte viac stúpla,“ uvádza sa v stanovisku RÚZ.

Zamestnávatelia zároveň zdôrazňujú, že konzumácia sladených nápojov v Európe aj na Slovensku v uplynulých rokoch kontinuálne klesá a rovnako stabilne sa podľa nich znižuje aj konzumácia sladených nápojov medzi deťmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: