Daňová kontrola upratovacej firmy, ktorá si nákup čistiacich prostriedkov zdokladovala falošnými pokladničnými dokladmi, skončila s nálezom vyše 200-tisíc eur. Na prípad upozornila hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská. Kontrolóri porovnaním predložených pokladničných dokladov voči záznamom z pokladníc u deklarovaných dodávateľských spoločností zistili, že uvedení dodávatelia tieto doklady nevystavili.


„Na bločkoch boli uvedené nesprávne identifikačné údaje o dodávateľoch, v čase údajného predaja boli predajne zatvorené, vytlačené doklady mali tiež iný formát, ako používali preverované spoločnosti. Preverované dodávateľské spoločnosti zároveň popreli predaj jednotlivých druhov sortimentu tovaru, ako aj množstvá uvedené na dokladoch,“ tvrdí M. Rybanská.

Vykonanou kontrolou bolo spochybnených viac než 90 percent z celkovo uplatnených daňových nákladov. Ukázalo, že spoločnosť upratovacie práce reálne vykonávala, ale na uvedenú činnosť používala čistiace prostriedky obstarané odberateľmi na vrub ich nákladov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: