Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť (OBK-OD) funguje už rok. Finančná správa od 1. januára minulého roka odoslala daňovým subjektom (DS) viac ako 3,1 milióna dokumentov, z čoho bolo 2,5 milióna cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Znamená to, že daňové úrady od vlaňajšieho januára vystavili elektronicky vyše 80 percent dokladov.


Zmena spôsobu komunikácie s daňovým subjektom priniesla aj významnú finančnú úsporu. Pri cenách poštovného od 1,85 eura do troch eur za jednu fyzicky doručenú obálku finančná správa pri počte 2,5 milióna elektronicky zaslaných dokumentov ušetrila od 4,6 milióna eur do 7,5 milióna eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: