Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v spolupráci s políciou počas letných mesiacov zintenzívni kontroly na diaľniciach a rýchlostných cestách. Zamerané budú na to, či má motorista uhradenú a platnú elektronickú diaľničnú známku. Povinnosť kúpiť si diaľničnú známku vychádza zo zákona o diaľničnej známke. Túto povinnosť by si mal každý motorista splniť ešte pred jazdou po diaľnici, inak mu hrozí pokuta.


Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky sa pohybuje od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur. Priestupok rieši príslušný okresný úrad a v blokovom konaní policajná hliadka. Ak jazdí bez diaľničnej známky cudzinec, priestupok rieši okresný úrad v kraji, v obvode ktorého jazdil bez diaľničnej známky.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky sa môže riešiť aj v správnom konaní. Vtedy je pokuta za správny delikt od 150 eur do 500 eur. Na rozdiel od minulosti sa ukladá len jedna pokuta. Viac pokút môže vodič dostať len v prípade, ak bez známky jazdil na viacerých vozidlách.

Známka je v podstate poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Najjednoduchšou cestou je ich kúpa cez oficiálny predajný portál. V predaji sú ročná, 365-dňová, mesačná a desaťdňová diaľničná známka.

  • Ročná je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Cena tejto známky je 60 eur.
  • 365-dňová je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Cena tejto známky je 60 eur.
  • 30-dňová je platná 30 dní vrátane dňa určeného. Cena tejto známky je 17 eur.
  • 10-dňová je platná 10 dní vrátane dňa určeného. Cena tejto známky je 12 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: