Medzinárodných dopravcov čakajú od 21. mája tohto roka nové povinnosti. Upozornilo na to ministerstvo dopravy. Vozidlá s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony vrátane prívesu musia mať od tohto termínu vydanú takzvanú licenciu Spoločenstva. Okrem toho v každom vozidle musí byť aj overená kópia licencie.


Ak budú dopravcovia jazdiť v zahraničí naďalej bez tejto licencie, môžu ich v ostatných členských štátoch únie pokutovať. Licenciu udeľujú okresné úrady v sídle kraja. Menia sa aj podmienky finančnej spoľahlivosti.

Podnikatelia musia preukázať spoľahlivosť v hodnote aspoň 1 800 eur na prvé používané vozidlo s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony a 900 eur na každé ďalšie vozidlo tejto kategórie. Povinnosť mať vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony tachograf bude platná až od 1. júla 2026.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: