Vysoké ceny energií zaťažujú nielen hospodárenie domácností ale aj obcí. Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) upozorňujú, že malé obce môžu byť pre nárast cien prinútené obmedziť svoje služby.


„Zvyšuje sa riziko neschopnosti obcí vykonávať svoje činnosti v plnom rozsahu. Bez získania ďalších príjmov budú obce nútené siahnuť na rezervy, preskupiť zdroje na úkor nižších výdavkových priorít, zavádzať úsporné opatrenia a prípadne čerpať finančnú výpomoc,“ tvrdia analytici NBS.

Dodávajú, že približne 10 percent ľudí na Slovensku žije v obciach, kde podiel výdavkov na energie presahuje päť percent z celkových výdavkov. „Vyššiu mieru zraniteľnosti možno predpokladať v menších obciach, kde je manévrovací priestor limitovaný obmedzenou možnosťou preskupenia zdrojov a veľkou odkázanosťou na jeden zdroj – podielovú daň.“

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: