Zhoršovanie ekonomickej nálady na Slovensku pretrvávalo aj v novembri, avšak medzimesačné zníženie o 0,7 bodu bolo najmiernejšie v tomto roku. Napriek tomu bola hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) na úrovni 87,6 najnižšia za posledných 20 mesiacov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Vývoj indikátora v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bol nižší o 12,2 bodu. Za dlhodobým priemerom zaostávala o 14,9 bodu.


Indikátor dôvery v priemysle poklesol medzimesačne o 4,3 bodu na hodnotu -15, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od mája 2020. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách oproti októbru klesol o 0,6 bodu na hodnotu -0,3. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 3,8 bodu na úroveň -32,2. Indikátor dôvery v obchode stúpol oproti októbru o 5,4 bodu na hodnotu 23,7. Indikátor dôvery v stavebníctve oproti októbru vzrástol o štyri body na úroveň -6,5.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: