Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci bude v utorok 21. marca tohto roka hlasovať o legislatívnom návrhu na ochranu životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Návrh smernice by mal okrem iného priniesť harmonizáciu definícií trestných činov proti životnému prostrediu a súvisiacich sankcií pre jednotlivcov a podniky v Európskej únii.


V stredu 22. marca sa budú poslanci z výboru europarlamentu pre petície zaoberať petíciou zameranou na ochranu kvality zdrojov podzemnej vody v bratislavskej Vrakuni pred chemickým znečistením životného prostredia a o zabezpečení zdravia dotknutého obyvateľstva.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: