Diaľničné známky na Slovensku majú už niekoľko rokov elektronickú podobu. Ide v podstate o poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Najjednoduchšou cestou je ich kúpa cez oficiálny predajný portál. V predaji sú ročná, 365-dňová, mesačná a desaťdňová diaľničná známka.


Ročná je platná od 1. januára príslušného roka, alebo odo dňa jej kúpy, do konca januára nasledujúceho roka. Cena tejto známky je 60 eur. Na predaj je aj známka platná 365 dní a jej cena rovnaká ako pri ročnej. Mesačná známky je platná 30 dní a stojí 17 eur. Poslednou možnosťou je 10-dňová, ktorá sa predáva za 12 eur.

Po novom tiež platí, že čas na opravu chyby v údajoch pri kúpe diaľničnej známky stúpol z pôvodných 15 minút na koniec kalendárneho dňa, kedy bola kúpená. Ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v tom prípade, ak preukázateľne pôjde o neexistujúce vozidlo.