V Slovinsku je podľa slovenského ministerstva zahraničných vecí dobrá cestná sieť, v rámci ktorej sú niektoré diaľničné úseky spoplatnené. Portál Finsider pripravil jednoduchý prehľad o tom, koľko stojí diaľničná známka v Slovinsku a ktoré úseky sú spoplatnené.

 • Slovinsko sa nachádza v Schengenskom priestore, prechod cez hranice je bez problémov a kontroly.
 • V Slovinskej republike platí systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá.
 • Diaľničná známka v Slovinsku musí byť vždy zakúpená pred vstupom na diaľnicu ale platený úsek.
 • Pre motorové vozidlá nad 3,5 tony platí v Slovinsku elektronický mýtny systém DrasGo.
 • Diaľničná známka v Slovinku sa dá kúpiť na oficiálnej webovej stránke alebo na čerpacích stanicicha.
 • Počas letnej turistickej sezóny (júl, august) je každoročne zaznamenaný zvýšený počet cestujúcich.
 • V dňoch najväčšej špičky (piatok, sobota, nedeľa) sa často tvoria kolóny na hlavných dopravných ťahoch.

Platené diaľničné úseky v Slovinsku:

 • Diaľnica A1: Rakúsko – Šentilj – Maribor – Cejle – Ľubľana – Postojna – Koper
 • diaľnica A2: Rakúsko – tunel Karavanky – Kranj – Ľubľana – Novo Mesto – Brežice – Obrežje
 • diaľnica A3: Divača – Fernetiči – Taliansko
 • diaľnica A4: Slivnica – Hajdina – Draženci – Gruškovje – Chorvátsko
 • diaľnica A5: Dragučova – Vučja vas – Beltinci – Murska Sobota – Maďarsko

Elektronickú diaľničnú známku potrebujete na jazdu na všetkých diaľniciach a rýchlostných cestách spravovaných DARS, s výnimkou niektorých špecifických úsekov:

 • Po diaľnici Gorenje (A2) – Z Rakúska po križovatku Hrušica smerom do vnútrozemia Slovinska a od križovatky Hrušica po hranicu smerom na Rakúsko, sa mýto za tento úsek platí spolu s mýtom za použitie tunela Karavanky a platí medzi prvými dvoma diaľničnými križovatkami na oboch stranách štátnej hranice (v Slovinsku križovatka Hrušica, v Rakúsku križovatka Podrožac – Rosenbach).
 • Na rýchlostnej ceste Koper (H6) – Od križovatky Koper (Semedela) po koniec rýchlostnej cesty H6 Koper-Lucija (v oboch smeroch), je z dôvodu uzávierky pobrežnej cesty medzi Koperom a Izolou je obchádzka upravená na rýchlostnej ceste, takže na použitie uvedeného úseku (cez tunel Markovec) nie je potrebná elektronická diaľničná známka v Slovinsku.
 • Na rýchlostnej ceste Maribor (H2) – Medzi Pesnicou a Tezni je z dôvodu prekategorizácie cesty na regionálnu cestu tento úsek vyňatý zo systému spoplatnenia.
diaľničná známka v Slovinsku
Foto: evinjeta.si

Koľko stojí diaľničná známka v Slovinsku:

Na platenie mýta na určitý čas na diaľniciach a rýchlostných cestách sú k dispozícii štyri rôzne obdobia trvania. Po uplynutí platnosti elektronickej diaľničnej známky si každý musí zakúpiť novú elektronickú diaľničnú známku pre správnu kategóriu vozidla.

Kategórie vozidiel:

 • Kategória 1: Motocykle
 • Kategória 2A: Vozidlá do 3,5 tony a do 1,3 metra výšky.
 • Kategória 2B: Vozidlá do 3,5 tony a cez 1,3 metra výšky.

Platnosť diaľničnej známky:

 • Ročná: Ročná elektronická diaľničná známka je platná od dátumu účinnosti určeného kupujúcim do konca toho istého dňa v nasledujúcom roku. Napríklad, ak pre ročnú elektronickú diaľničnú známku pri nákupe niekto uvedie, že nadobudne účinnosť 15. júla 2024, bude môcť s touto elektronickou diaľničnou známkou používať diaľnice a rýchlostné cesty do 15. júla 2025 vrátane. Jediná výnimka z ročnej e-diaľničnej známky nastáva v priestupnom roku. Ak kupujúci určí ako dátum účinnosti 29. február, ktorý nie je v kalendári v nasledujúcom roku, platnosť ročnej e-diaľničnej známky v tomto prípade končí 28. februára nasledujúceho roka.
 • 6 mesiacov: Polročná elektronická diaľničná známka v Slovinsku je platná odo dňa nadobudnutia účinnosti určeného kupujúcim do konca toho istého dňa po šiestich mesiacoch, a ak tento deň nie je v šiestom mesiaci, do posledného dňa tohto mesiaca. Napríklad, ak si niekto nastaví polročnú elektronickú diaľničnú známku s účinnosťou od 15. júla 2024, diaľnice a rýchlostné cesty bude môcť s touto diaľničnou známkou využívať až do 15. januára 2025 vrátane. Polročná elektronická diaľničná známka v Slovinsku je ale dostupná len pre motocykle.
 • 1 mesiac: Mesačná elektronická diaľničná známka v Slovinsku je platná odo dňa účinnosti určeného kupujúcim do konca toho istého dňa nasledujúceho mesiaca, alebo ak takýto deň v nasledujúcom mesiaci nie je, do posledného dňa tohto mesiaca. Napríklad, ak si niekto nastaví mesačnú diaľničnú známku od 15. júla 2024, bude môcť s touto diaľničnou známkou využívať diaľnice a rýchlostné cesty až do 15. augusta 2024 vrátane. Ak ale ako dátum účinnosti niekto nastaví 31. deň v mesiaci a nasledujúci mesiac má o jeden deň menej, platnosť vyprší 30 deň.
 • 1 týždeň: Týždenná elektronická diaľničná známka v Slovinsku je platná sedem po sebe nasledujúcich dní od dátumu účinnosti určeného kupujúcim. Do počítania sa vždy započítava prvý deň platnosti týždennej diaľničnej známky. To znamená, že týždenná diaľničná známka je platná v deň nadobudnutia platnosti a ďalších šesť dní. Napríklad, ak niekto kúpi známku 15. júla 2024, s touto e-vignetou bude môcť využívať diaľnice a rýchlostné cesty do štvrtka 21. júla 2024 do polnoci.

Cena pre diaľničnú známku v Slovinsku:

KategóriaTýždennáMesačnáPolročnáRočná
Kategória 18 €30 €58,70 €
Kategória 2A16 €32 €117,50 €
Kategória 2B32 €64,10 €235 €
Zdroj: evinjeta.si