Ľudia bez práce, ale aj zamestnanci na Slovensku môžu od 8.apríla tohto roka získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Informovalo o tom ministerstvo práce.


Cieľom nového národného projektu je podporiť uchádzačov o zamestnanie v snahe nájsť si prácu prostredníctvom rekvalifikácie. Projekt bude pôsobiť aj preventívne. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúkne aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, ktoré má za cieľ ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Úrady práce budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. Pri schvaľovaní žiadostí budú úrady práce prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz. V rámci tohto projektu nebude podporované vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: