Vlastníci si nemôžu na fasády bytových domov svojvoľne inštalovať klimatizačné jednotky. Upozornila na to výkonná riaditeľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Nina Sovič. Podľa jej slov inštaláciou klimatizácie vlastník bytu zasahuje do spoločného priestoru, vzhľadom na to, že je umiestnená priamo na fasáde.


„Inštalácia môže spôsobiť poškodenie celistvosti zateplenia, a teda môže vzniknúť miesto potenciálneho zatekania, čo má za následok znehodnotenie zateplenia alebo možný vznik plesní pod izolantom,“ vysvetlila N. Sovič. Na takýto zásah teda vlastník potrebuje súhlas aj nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v bytovom dome.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: