Národné kontrolné úrady majú v boji proti podvodom a korupcii nezastupiteľné miesto a ich úlohou je prispievať svojou činnosťou k prevencii, transparentnejšej správe verejných financií a majetku. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa k tejto zodpovednosti prihlásil schválením spoločnej deklarácie delegátmi 24. kongresu najvyšších kontrolných inštitúcií v brazílskom Rio de Janeiro.


„Nadchádzajúce roky budú poznačené spomalením hospodárskeho rastu, zvyšovaním schodku verejného rozpočtu, a to sa bude bezpochyby premietať do opatrení smerujúcich k znižovaniu verejných výdavkov, alebo tlaku na lepší výber daní,“ tvrdí predseda NKÚ Ľubomír Andrassy s tým, že tento vývoj bude prinášať neštandardné rozhodnutia, pri ktorých bude nutné minimalizovať priestor pre podvody či korupciu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: