Štátne inštitúcie nesplnili za ostatných dvadsať rokov ani jeden z 22 merateľných cieľov smerujúcich k modernizácii hlavných národných železničných koridorov zaradených do európskej integrovanej siete. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý o tom informoval v tlačovej správe.


Ku koncu vlaňajška bola zmodernizovaná len tretina hlavných tratí za 1,6 miliardy eur a aktuálne sa pracuje na úsekoch v celkovej dĺžke 74 kilometrov. Do roku 2030 je však podľa NKÚ potrebné modernizovať ešte 563 km tratí. Náklady sa odhadujú na 5,6 miliardy eur.

„Na takmer nulové plnenie cieľov súvisiacich s modernizáciou hlavných železničných tratí má zásadný vplyv nedostatok financií a absencia udržateľného systému viaczdrojového financovania. Ostatné dve desaťročia riešime kľúčové projekty dopravnej infraštruktúry výlučne z európskych zdrojov, čo je nesystémové a neudržateľné“, tvrdí podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.