J&T Banka v roku 2021 zrealizovala spomedzi všetkých obchodníkov najväčší objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave. Najväčším obchodníkom je už štvrtýkrát po sebe.


J&T Banka informovala, že vlani uskutočnila obchody za vyše 430 miliónov, čo predstavuje 89,41 % podiel zo všetkých obchodov na burze. Išlo predovšetkým o nákupy a predaje dlhopisov.

„Ocenenie obchodníka s najväčším obratom obchodov na Bratislavskej burze cenných papierov dosiahla naša banka štvrtý rok po sebe. Považujem to za dôkaz toho, že našim klientom ponúkame dlhodobo produkty a finančné riešenia, ktoré sú atraktívne aj v období pohybov na trhu a zvýšenej inflácie. Pevne verím, že na burzu budeme aj v budúcnosti v spolupráci s emitentami umiestňovať kvalitné produkty, ktorým klienti dôverujú,“ povedala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: