Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) dosiahol v januári tohto roka úroveň 3,97 percenta. Pri porovnaní s vlaňajším januárom klesol o 0,47 percentuálneho bodu. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).


Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku bol v januári 144 608 osôb. Pri medziročnom porovnaní klesol až o 18 014 osôb. Znížil sa počet absolventov škôl v evidencii úradov práce. Na konci minulého roka ich bolo medzi uchádzačmi o zamestnanie 7 415. V priebehu januára klesol počet absolventov na 7 008, pričom 5 857 z nich malo ukončené stredoškolské vzdelanie a 1 151 vysokoškolské vzdelanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: