Daniari začínajú rozposielať nové oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Do konca júla tohto roka ho dostanú tí daňovníci, u ktorých došlo k zmene hodnotenia, prípadne sa stali nehodnotenými. Po polročnom prepočte nové oznámenie dostane 21 702 daňovníkov. V tlačovej správe o tom informovala Finančná správa SR.


Súčasťou oznámenia bude aj odôvodnenie všetkých skutočností, ktoré viedli k danému hodnoteniu. Hodnotí sa, aké povinnosti si voči daniarom subjekt nesplnil a z akých dôvodov mu bol index určený. Daňovník tak získa prehľad o konkrétnych porušeniach právnych predpisov, pridelených bodoch a podobne.

V prípade, že subjekt nebude súhlasiť s hodnotením, má možnosť podať námietku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Ak k zmene indexu nedôjde, daňovému subjektu finančná správa nezasiela žiadne oznámenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: