Od januára tohto roku má povinnosť platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach osoba, ktorá vykonáva činnosti  na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS). Upozornila na to Finančná správa SR.


Podmienkou je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2022 v sume aspoň tri milióny eur. Povinnosť oznámiť a zaplatiť odvod je do 31. januára tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: