Opätovné zdanenie bánk vo forme osobitného odvodu výrazne obmedzí priestor na úverovanie, teda podporu a rast slovenského hospodárstva v čase energetickej nedostatočnosti, vysokej inflácie a geopolitickej nestability. V tlačovej správe na to upozornila Slovenská banková asociácia (SBA) s tým, že zásadne nesúhlasí so začlenením bánk do novely zákona o osobitnom odvode.


Nesúhlasí tiež so spôsobom prijímania návrhu, pri ktorom podľa SBA absentovala odborná diskusia s dotknutými subjektami a dôsledné zváženie dopadov na spoločnosť a ekonomiku. „Slovenská banková asociácia vyzýva poslancov na neschválenie zákona o osobitnom odvode, nakoľko len stabilný a ziskový bankový sektor dokáže podporiť rast a finančnú stabilitu slovenskej ekonomiky poskytovaním dostatočného objemu úverov podnikateľskému sektoru, štátu a domácnostiam, obzvlášť v tomto náročnom období,“ dodala SBA.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: