Slovenská banková asociácia (SBA) protestuje proti 30 % odvodu, ktorý majú banky v budúcom roku platiť. Bankári tvrdia, že návrh zobrať stovky miliónov eur od bánk môže ohroziť slovenskú ekonomiku, financovanie štátu, ako aj schopnosť poskytovať nové úvery občanom. Navrhovaná konsolidácia verejných financií sa podľa SBA dotkne nás všetkých a negatívne ovplyvní ďalšiu budúcnosť bánk na Slovensku.


„Nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia vyvoláva obavy aj u zahraničných investorov bánk na Slovensku. Vysoké daňové zaťaženie bankového sektora na jednej strane oslabuje záujem materských bánk investovať v budúcnosti na Slovensku, ako aj ponechať na Slovensku súčasnú úroveň kapitálu. To negatívne ovplyvní rozvoj inovácií v bankovom sektore, ktoré zjednodušujú život klientom,“ uviedla SBA.

Zástupcovia bank pripomínajú, že k návrhom bankových daní sa kriticky vyjadruje aj Európska centrálna banka, keďže vyššie zdanenie má negatívny vplyv na finančnú stabilitu bánk. „Podľa ECB takéto daňové opatrenia môžu bankám sťažiť vytvorenie dodatočnej kapitálovej rezervy, čím sa môžu stať menej odolnými voči prípadným ekonomickým šokom. Podľa ECB bankové dane môžu viesť k zníženiu schopnosti bánk poskytovať úvery pre obyvateľstvo a firmy,“ tvrdí SBA.

Ak budú banky musieť platiť odvod vo výške 30 %, bude to znamenať, že spolu s daňou príjmu efektívna daňová sadzba bánk v budúcom roku dosiahne až 45 percent. „Banky na Slovensku budú patriť medzi najviac zaťažené bankové sektory v Európe. Ziskovosť slovenských bánk je najnižšia v regióne strednej a východnej Európy a patrí medzi najnižšie v rámci krajín EÚ,“ dodala SBA.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: