Od 1. júla tohto roka už bezplatná preprava pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku nebude neobmedzená. Cestovanie zadarmo bude limitované počtom dní od príchodu. Informoval o tom hovorca ministerstva dopravy Martin Petro. Nárok na bezplatnú prepravu majú osoby s dokladom Slovak Help s červenou pečiatkou s textom v ukrajinskom jazyku, ktorý je vydaný po prekročení hraníc, alebo s potvrdením o pridelení statusu o dočasnom útočisku.


Po novom s týmito dokladmi môžu cestovať zadarmo vo vlakoch a prímestských autobusoch len v deň ich získania a nasledujúcich štyroch dňoch. Bezplatný lístok sa dá využívať vo vlakových vozňoch druhej triedy, cestujúci však nemajú nárok na bezplatnú miestenku, lôžko či ležadlo.

Držitelia prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku majú naďalej zadarmo prepravu do zamestnania počas prvých 60 dní odo dňa, kedy bol vydaný. Musia sa však preukázať potvrdením od zamestnávateľa a takisto dokladom z miesta obvyklého pobytu. Adresa je uvedená v doklade o dočasnom útočisku.

Výnimku z päťdňového obmedzenia bezplatných služieb majú žiaci materských, základných a stredných škôl s dokladom o dočasnom útočisku spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Tí môžu počas dní školského vyučovania naďalej do školy a naspäť cestovať zadarmo na základe potvrdenia o návšteve školy. Rovnako bezplatnú prepravu vo vlakoch majú seniori nad 62 rokov.

Nárok na bezplatnú prepravu už ďalej nebudú mať:

  • osoby, ktoré nepreukážu, že sú občanmi Ukrajiny,
  • osoby, ktoré vstupujú na územie SR opakovane za posledných 30 kalendárnych dní,
  • osoby, ktoré získali druhé a ďalšie vydanie dokladu o dočasnom útočisku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: