Poslanci Európskeho parlamentu budú v stredu 7. februára tohto roka schvaľovať nové pravidlá, vďaka ktorým sa zabezpečí, že sa prevedené finančné prostriedky dostanú okamžite na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej Európskej únii (EÚ). Informoval o tom tlačoví tajomníck styčnej kancelárie Európskeho parlamentu Ján Jakubov.

Návrh má zabezpečiť, aby retailoví klienti a podniky, najmä malé a stredné podniky, nemuseli čakať na svoje peniaze, ako aj zvýšiť bezpečnosť prevodov. Banky a iní poskytovatelia platobných služieb budú musieť zabezpečiť okamžité spracovanie úhrad bez ohľadu na deň alebo hodinu, pričom peniaze majú prichádzať na účet príjemcu za maximálne desať sekúnd.

Náklady na tieto operácie pre platiteľov a príjemcov nemôžu byť vyššie ako náklady na iné úhradové transakcie v eurách. Pokiaľ ide o bezpečnosť, poskytovatelia platobných služieb by mali mať zavedené spoľahlivé a aktuálne opatrenia na odhaľovanie a prevenciu podvodov s cieľom zabrániť tomu, aby sa úhrady dostali na nesprávny účet z dôvodu podvodu alebo chyby.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: