Parkovanie áut na chodníku na Slovensku bude od 1. októbra tohto roka zakázané. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Zákaz parkovania na chodníkoch bude platiť všade tam, kde nebude parkovanie výslovne povolené dopravnou značkou alebo značením.


Za porušenie bude spravidla polícia ukladať pokuty. V blokovom konaní to bude do výšky 50 eur a v správnom konaní do výšky sto eur. V prípade najmenej závažných priestupkov je podľa zákona možné vodiča napomenúť, čo znamená, že by mu nebola uložená pokuta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: